Bakü,  Аzerbaycan

Türkçe        Azərbaycanca        На русском        Diploma

Türkçe

Azərbaycanca

На русском

Öğretim Proqramı

Uzaktan eğitim

Ödüller

Eleştiriler

Şahadetnameler

Projeler

Kitaplar

Foto ve Video

Diploma

Sözlük

Sitenin haritası

Free counters!
Kursu bitirenlere
Uluslararası Eğitim ve Bilimsel Gelişim Akademisi
aşağıdakı  AKADEMİK DİPLOMA VE SERTİFİKA verir:

Diploma Türk, İngiliz, Rus dillerinde verilir

Uluslararası Eğitim ve Bilimsel Gelişim Akademisi

Gelişmekte olan dünyamızda eğitim toplumun en önemli temel yapı taşlarından biridir.
Bünyemizde bulunan profesyonel bilim insanlarıyla seminer ve eğitimler vermekteyiz.
Eğitimenlerimizden sayın Zahid Budaqlı hocamızla senelerden gelen toplanmış bilgi ve tecrübeleri öğrencilerimize en iyi şekilde aktarmaktan kıvanç duymaktadır.
Zahid Budaqli aynı zamanda bilimsel araştırmalar, bilimsel keşifler ve yeni uluslararası projelerle uluslararası düzeyde çalışmış ve çalışmaya devam etmektedir. 5 farklı bilim dalında yaklaşık 15 keşfi vardır. Azerbaycan Cumhuriyeti Telif Hakkı Ajansı’ndan 20 bilimsel eser için bir telif hakkı belgesi aldı. En ilginç keşifleri ve yenilikleri, parapsikolojinin modern bilimde uygulanması ile ilgilidir. Bunlara psikoloji, sosyal psikoloji, ekoloji, sismoloji, biyoloji, astronomi ve tıp dahildir. Bu bilimsel çalışmalar ve uluslararası projeler hakkında bilgi web sitemizin özel bölümlerinde bulabilirsiniz.
Zahid Budaqli, Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Felsefe, Hukuk ve Sosyoloji Enstitüsü’nde Sosyal Psikoloji alanında doktora öğrencisidir.
Zahid Budaqlı eğitim verdiyi ilim dalları parapsikoloji, psikoloji, bioenerji, metafizik ve saire bölümlerde eğitim vermektedir.
Gayemiz tüm öğrencilerimize verilebilecek en iyi eğitimi vermek onların başarılarına şahit olmaktır.
Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir – Platon.
Azərbaycan Beynəlxalq Tədris və Elmin İnkişafı Akademiyası

İnkişaf etməkdə olan dünyamızda təhsil cəmiyyətin ən mühüm struktur bloklarından biridir.
Peşəkar alimlərimizlə seminar və təlimlər keçiririk.
Pedaqoqlarımızdan olan Zahid Budaqlı illər ərzində topladığı bilik və təcrübəni tələbələrimizə ən yaxşı şəkildə çatdırmaqdan qürur duyur.
Zahid Budaqlı elmi araşdırmalar, elmi kəşflər və yeni beynəlxalq layihələrlə beynəlxalq səviyyədə çalışıb və işləməkdədir. Onun 5 müxtəlif elmdə 15-ə yaxın kəşfi var. Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyindən 20 elmi əsərə müəlliflik hüququ şəhadətnaməsi almışdır. Onun ən maraqlı kəşfləri və yenilikləri parapsixologiyanın müasir elmdə tətbiqinə aiddir. Bunlara psixologiya, sosial psixologiya, ekologiya, seysmologiya, biologiya, astronomiya və tibb daxildir. Bu elmi araşdırmalar və beynəlxalq layihələr haqqında məlumatı saytımızın xüsusi bölmələrində tapa bilərsiniz.
Zahid Budaqlı Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə, Hüquq və Sosiologiya İnstitutunun Sosial Psixologiya üzrə fəlsəfə doktorudur.
Zahid Budaqlı parapsixologiya, psixologiya, bioenerji, metafizika və s. sahələrdə təhsil verir.
Məqsədimiz bütün tələbələrimizə verilə biləcək ən yaxşı təhsili vermək və onların uğurlarına şahid olmaqdır.
Təhsil bədəndə və ruhda gözəllik və kamilliyi son səviyyəyə qədər inkişaf etdirmək deməkdir - Platon.
Академия Международного Образования и Научного Развития

В нашем развивающемся мире образование является одним из важнейших базовых элементов общества.
Мы проводим семинары и тренинги с профессиональными учеными в нашей структуре.
Наши преподаватели, Захид Будаглы, с гордостью представляют наилучшую возможную информацию, собранную нашими учениками.
Захид Будаглы также работал и продолжает работать на международном уровне с научными исследованиями, научными открытиями и новыми международными проектами. У него около 15 открытий в 5 разных дисциплинах. Получено авторское право на 20 научных работ от Агентства по авторским правам Азербайджанской Республики. Их наиболее интересные открытия и нововведения связаны с применением парапсихологии в современной науке. К ним относятся психология, социальная психология, экология, сейсмология, биология, астрономия и медицина. Вы можете найти информацию об этих научных исследованиях и международных проектах в специальных разделах нашего сайта.
Захид Будаглы — аспирант кафедры социальной психологии Национальной академии наук, Институт философии, права и социологии Азербайджанской Республики.
Захид Будаглы дает образование в областях науки, парапсихологии, психологии, биоэнергетики, метафизики и так далее.
Наша цель — дать лучшее образование всем нашим студентам и стать свидетелями их успеха.
Образование означает развитие красоты и совершенства в теле и душе в полном объеме — Платон.
Baküda telefon:
Bakıda telefon:
Телефон в Баку:
WhatsApp:   +994505918688
(+994 50) 591-86-88
(+994 55) 955-38-59
      


Bakıda Toy üzrə Stilist Kursları
Bakıda
Toy Stilist Kursları
Bakıda kurslar
Bakıda 40-a yaxın müxtəlif kurslar
"İnteryer və Landşaft dizaynı"
Kursları
İnteryer və Landşaft
dizaynı Kursları