Bakü,  Аzerbaycan

Türkçe        Azərbaycanca        На русском        Diploma

Türkçe

Azərbaycanca

На русском

Öğretim Proqramı

Uzaktan eğitim

Ödüller

Eleştiriler

Şahadetnameler

Projeler

Kitaplar

Foto ve Video

Diploma

Sözlük

Sitenin haritası

Free counters!
Zahid Budaqlının
Öğretim faaliyyetine/ Təhsil fealliyətınə/ На учебную деятельность
verilmiş Eleştiriler / Rəylər / Отзывы


ONAY
    Bakü`de bulunan Uluslararası Buluş
ve İşletme Enstitüsünun Rektörü`ne içten ve açık kalple teşekkür ederim.
    Psikoloji ve Parapsikoloji Kursu Müdürü Zahid Budaglı`ya saygılarımı iletmekteyim.
    Bakü`ye gelmezden önce bende Şifacılık Yeteneği vardır.
    Tam 3 yıl boyunca ne yapacağımı, (yaşamenerjiyi) biyoenerjiyi nasıl kullanacağımı, bunu nasıl tanzimleyeceğimi, nasıl dengeleyeceğimi ve doğru şekilde yönlendireceğimi bilmiyordum.
    Biyoenerji tüm vücudumda dolup taşmaktaydı, bazen bu durum beni bile kötü etkilemekteydi, çünkü benim enerji alanım tamamen açıktı, herkesi hastalık bakımından muayene edir, enerji alanımı nasıl pekiştireceğimi ve kendimi koruyacağımı bilmiyordum. Daha önce yarı zamanlı ders ders görmeme rağmen herhangi bir etkisi olmadı. Beni tez çalışmamı savunmak için çağırdığında ben kuşkusuz enstitüte onun yanına gittim. İlk günlerden o benimle özel, gereken şekilde ve her adımını bilimsel ve manevi yönden açıklayarak çalışmaya başladı.
    Onun uzmanlığına hiçbir kuşkum yok, o psikoloji, parapsikoloji ve biyoenerji alanında derin ilmi bilgilere mükemmel derecede sahiptir.
    Ben bu tercihimde yanılmadığım için öğretmenim Zahid Budaglı ile onur duymaktayım.
İlhambek Seyidov
Türkmenistan Cumhuriyeti
ОТЗЫВ
    От всей души и с открытым сердцем благодарю ректора Института Международного центра Изобретательства и Бизнеса в городе Баку.
    Особо благодарю руководителя Курса Психологии и Парапсихологии Захида Будаглы.
    До приезда в Баку у меня был Дар Целителя.
    3 года не знал как быть, как управлять биоэнергетикой, как наладить, сбалансировать, направлять в нужном направлении.
    Биоэнергия бурлила и кипела в моем организме и по всему телу, иногда во вред себе, потому что у меня энергетическое поле было открыто нараспашку, всех сканировало по болезням, как уплотнить свое энерго поле и защитить себя не знал. Обучался сначала заочно, не так-то было эффективно. Когда же он пригласил меня на дипломную работу я, не задумываясь, приехал к нему в институт. С первых дней работы со мной он начал подходить индивидуально и целесообразно. Объясняя каждый шаг научно обоснованно и духовно.
    У меня не осталось сомнения в его профессионализме, он в совершенстве владеет глубокими научно обоснованными знаниями в области психологии, парапсихологии и биоэнергетики.
    Я рад, что не ошибся в выборе наставника и горжусь своим учителем Захидом Будаглы.
Илхамбек Сеидов
Республика Туркменистан
Originala baxmaq/ Посмотреть оригинал/ Asli nüsha >>>>
RƏY
    Səmimi qəlbdən və açıq ürəklə Bakıda yerləşən Azərbaycan Beynəlxalq Tədris və Elmin İnkişafı Akademiyasının rektoruna təşəkkür edirəm.
    Psixologiya və Parapsixologiya Kursun rəhbərinə, Zahid Budaqlıya xüsusi təşəkkür edirəm.
    Bakıya gəlməkdən əvvəl məndə Sağaltma Qabiliyyəti var idi.
    3 il bilmirdim nə edim, bioenerjini necə idarə edim, onu necə tənzimləyim, balansa salım və düzgün istiqamətdə yönəldim.
    Orqanizmimdə və bütün bədənimdə bioenerji qayniyib daşırdı, bəzən özümə də ziyan gətirirdi, çünki mənim energetik sahəm taybatay açıq idi, hamını xəstəlik nöqteyi-nəzərdən yoxlayırdı, energetik sahəmi necə bərkitmək və özümü qorumaq bilmirdim. Əvvəcə qiyabi dərs alırdım, o qədər effektiv olmadı. Haçan ki məni diplom işinə çağırdı, mən şübhə etmədən, onun yanına instituta gəldim. İlk günlərdən o mənimlə fərdi və müvafiq işləməyə başladı. Hər bir addımını elmi və mənəvi izah edərək.
    Onun peşəkarlıqına məndə heç bir şübhə qalmayıb, o psixologiya, parapsixologiya və bioenerji sahəsində dərin elmi biliklərə mükəmməl dərəcədə malikdir.
    Mən məmnunam ki mürəbbi seçimində səhv etmədim və müəllimim Zahid Budaqlı ilə fəxr edirəm.
İlhambek Seyidov
Türkmənistan Respublikası


Zahid Budaqlının
İlmi faaliyyetine/ Elmi fealliyətınə/ На научную деятельность
verilmiş Eleştiriler / Rəylər / Отзывы


Baküda telefonlar:
Bakıda telefonlar:
Телефон в Баку:
(+994 50) 591-86-88
(+994 55) 955-38-59
WhatsApp:   +994505918688
      


Bakıda Toy üzrə Stilist Kursları
Bakıda
Toy Stilist Kursları
Bakıda kurslar
Bakıda 40-a yaxın müxtəlif kurslar
"İnteryer və Landşaft dizaynı"
Kursları
İnteryer və Landşaft
dizaynı Kursları