Bakü,  Аzerbaycan

Türkçe        Azərbaycanca        На русском        Diploma

Türkçe

Azərbaycanca

На русском

Öğretim Proqramı

Uzaktan eğitim

Ödüller

Eleştiriler

Şahadetnameler

Projeler

Kitaplar

Foto ve Video

Diploma

Sözlük

Sitenin haritası

Sitenin haritası
Saytın xəritəsi
Карта сайта
Sitemap

Türkçe
Azərbaycanca
На русском
Psiko-enerji savunma Kursları
Psixo-enerji müdafiə Kursları
Курсы психо-энергетической защиты
Psikoloji Kursu
Psixologiya Kursları
Курсы Психологии
Parapsikoloji Kursu
Parapsixologiya Kursları
Курсы Парапсихологии
Psiko-enerji tanılama (teşhis) Kursu
Psixo-enerji diaqnostika Kursları
Курсы психо-энергетической диагностики
Məktəb, Pedaqoji Psixologiya Kursları
Курсы Школьной, Педагогической Психологии
Öğretim Proqramı
Tədris Proqramı
Программа обучения
Uzaktan eğitim/ Uzaqdan təhsil/ Дистанционное обучение
Ödüller/ Mükafatlar / Награды
Eleştiriler/ Rəylər/ Отзывы
Şahadetnameler/ Şəhadətnamələr/ Свидетельства
Yeni layihələr/ Yeni projeler/ Новые проекты/ New projects
Foto ve Video/ Foto və Video/ Фото и видео
Diploma/ Diplom/ Диплом
Psikoloji Yardım Xizmeti
Psixoloji Kömək Xidməti
Служба Психологической Помощи
Отзывы
Sözlük/ Lüğət/ Словарь
Sitenin haritası/ Saytın xəritəsi/ Карта сайта/ Sitemap
Eğitim "Biyoenerji - virüse karşı!"
Trening "Bioenerji - virusa qarşı!"
Тренинг "Биоэнергия – против вируса!"
"Bioenerji - virusa qarşı!" Treningin Tədris proqramı
Учебная программа Тренинга "Биоэнергия – против вируса!"

Baküda telefon:
Bakıda telefon:
Телефон в Баку:
(+994 50) 591-86-88
(+994 55) 955-38-59
WhatsApp:   +994505918688
      


Bakıda Toy üzrə Stilist Kursları
Bakıda
Toy Stilist Kursları
Bakıda kurslar
Bakıda 40-a yaxın müxtəlif kurslar
"İnteryer və Landşaft dizaynı"
Kursları
İnteryer və Landşaft
dizaynı Kursları