Bakü,  Аzerbaycan

Türkçe        Azərbaycanca        На русском        English        Deutsche        Diploma

   Türkçe

  Azərbaycanca

  На русском

  English

  Deutsche

  Öğretim Proqramı

  Uzaktan eğitim

  Ödüller

  Eleştiriler

  Şahadetnameler

  Projeler

  Foto ve Video

  Diploma

  Sözlük

  Sitenin haritası
Yeni öğretim programı

    Eğitimin daha kaliteli ve ekonomik yönden taleplere cevap vermesi için yeni program uygulanmasına başlıyoruz. Ayrıca bu programda herkes kendi potansiyeline uygun eğitim görecektir.
    Yeni eğitim programı 4 bölüme ayrılır. Her bölüm eğitimin bazı tamamlanmış seviyesini oluşturur. Bu zaman her öğrenci ilgili bölümlerde verilmiş pratik, teorik bilgileri ve çalışmaları kendi bilgi ve yeteneklerine emin olduktan sonra diğer bölüme ne kadar gerek duyduğuna inanaaktır.
    Böylece öğrenci her defa yeni bölümü öğrendikten sonra aynı şekilde öğrenimini sürdürmeyin ne kadar amaça uygun olduğuna karar verecektir.
    Bu program Zahid Budaglı`nın 30 yıllık pratik ve teorik bilgilerin oluşturulması ve araştırılması sonucu ortaya çıkmıştır. Program ilk defa uluslararası programlar düzeyinde kompleks sistem şeklinde düzenlenmiştir. Bu da özel olarak bu alanda çalışan, uluslararası seminerlerde bilgi kazanmış uzmanların dikkatini çeker.
    Uzun yıllar sürecinde dünyanın farklı ülkelerinden bu programın teorisini almak için bize başvuruda bulunurlar. Bizim eğitim merkezimiz olan Uluslararası Buluş
ve İşletme Enstitüsünun 1990 yılından bu yana faaliyette bulunur. Psikoloji ve Parapsikoloji Şubesi 14 yıldır eğitim veriyor. Bu süre zarfında eğitim programımız sürekli yenilenir, geliştirilir ve şaunki duruma getirilmiştir. Zahid Budaglı sadece bu faaliyetin öğretimi ile yetinmez, ayrıca bilimsel araştırmalar, bilimsel keşifler ve yeni uluslararası projelerle uluslararası düzeyde çalışmalar yapmış ve hala yapmaktadır. Bilimin 5 farklı alanında 15'e yakın keşifleri vardır. O Azerbaycan Cumhuriyeti Telif Hakları Ajantası tarafından 20 bilimsel eser için Telif Sertifikaları almaya hak kazanmıştır. Onun en ilginç keşifleri ve yenilikleri modern bilimsel alanlarda parapsikolojinin uygulanması ile ilgilidir. Bunlar Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Ekoloji, Seysmoloji, Biyoloji, Astronomi ve Tıp Bilimlerini kapsar. Bu bilimsel çalışmalar ve uluslararası projeler ile ilgili bilgiyi saytemizin özel bölümlerinde izleye bilirsiniz.
    Zahid Budaglı Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Bilimler Akademisi Felsefe, Hukuk ve Sosyoloji Enstitüsü Sosyal Psikoloji üzere doktor ünvanını almıştır.
Böylece Zahid Budaqlı`nın yeni öğretim programı ile tanışıp eğitim almak olur:
I Bölüm
    Bu bölüm programında Psikoloji, Parapsikoloji, Biyoenerjetik ve Astroloji alanları üzere ilk teorik, pratik ve başlangıç kapsamlı çalışma alışkanlıkları eğitilir. Bu zaman kendine destek pratiği eğitilir.
    Bu bölüm programında eğitim süresi 4 aydır. Ayrıca bu bölümü hızlandırılmış program yardımıyla her gün ders vermekle 10 gün içinde ala bilirsiniz.
    Dersler temel program üzere haftada iki kez buçuk saat içinde geçirilir, yani her ay 12 saat. Genel ders saati: 12 saat x 4 ay=48 saat. Hızlandırılmış programla 10 gün x 4,8 saat=48 saat. Yani saat başına temel ve hızlandırılmış programla aynıdır.
II Bölüm
    Bu bölüm programında Psikoloji, Parapsikoloji, Biyoenerjetik ve Astroloji alanları üzere genel teorik, pratik ve daha geniş kapsamlı çalışma alışkanlıkları eğitilir. Bu zaman kendine destek ve çevreye destek pratiği eğitilir.
    Bu bölüm programında eğitim süresi 4 aydır. Ayrıca bu bölümü hızlandırılmış program yardımıyla her gün ders vermekle 10 gün içinde ala bilirsiniz.
    Dersler temel program üzere haftada iki kez buçuk saat içinde geçirilir, yani her ay 12 saat. Genel ders saati: 12 saat x 4 ay=48 saat. Hızlandırılmış programla 10 gün x 4,8 saat=48 saat. Yani saat başına temel ve hızlandırılmış programla aynıdır.
III Bölüm
    Bu bölüm programında Psikoloji, Parapsikoloji, Biyoenerjetik ve Astroloji alanları üzere düğüm teorik, pratik ve köklü kapsamlı çalışma alışkanlıkları eğitilir.
    Bu bölüm programında eğitim süresi 4 aydır. Ayrıca bu bölümü hızlandırılmış program yardımıyla her gün ders vermekle 10 gün içinde ala bilirsiniz.
    Dersler temel program üzere haftada iki kez buçuk saat içinde geçirilir, yani her ay 12 saat. Genel ders saati: 12 saat x 4 ay=48 saat. Hızlandırılmış programla 10 gün x 4,8 saat=48 saat. Yani saat başına temel ve hızlandırılmış programla aynıdır.
    Kurstan mezun olan öğrenciler Sertifika almaya hak kazanırlar.

Böylece 3 bölüm toplam 1 yıllık programı kasar.
IV Bölüm
    İlgili bölüm programında Psikoloji, Parapsikoloji, Biyoenerjetik ve Astroloji alanları üzere derin, geniş ve temel teorik, pratik ve temel çalışma alışkanlıklarını eğitir. Esas, belli başlı bilgiler ve pratik çalışma alışkanlıkları verilir.
    Bu seviyeye ulaşmak için daha önceki 3 bölümü geçmek gerekir. Ayrıca en azı 1-2 yıl pratik çalışmalar ve alışkanlıklar olmalıdır. O zaman 4-cü seviyede, yukarıda yazılı alanlar üzere verilmiş derin, kapsamlı ve temel bilgileri ve becerileri benimsemek kolay olur.
    Ayrıca bu bölümü hızlandırılmış program yardımıyla her gün ders vermekle 30 gün içinde ala bilirsiniz.
    Dersler temel program üzere haftada iki kez buçuk saat içinde geçirilir, yani her ay 12 saat. Genel ders saati: 12 saat x 12 ay=144 saat. Hızlandırılmış programla 30 gün x 4,8 saat=144 saat. Yani saat başına temel ve hızlandırılmış programla aynıdır.
    Bölümde psikoloji, parapsikoloji, biyoenerji, astroloji bölgenin uzmanı için gerekli tam bilgi ve beceriler sağlanıyor.
    Bu dersi tamamlayan Uluslararası Diploma ve Sertifika almaya hak kazanır.

Baküda telefon: WhatsApp:   +994505918688
(+994 50) 591-86-88
(+994 55) 955-38-59
Sözlük

Parapsikoloji >>>
Biyoenerji >>>
Yaşamenerji >>>
Kozmoenerji >>>
Ekstrasens >>>

Baküda telefon:
(+994 50) 591-86-88
(+994 55) 955-38-59
WhatsApp:   +994505918688

Baküda Dans Okulu
Baküda
Dans Okulu
40-a, kırka yakın çeşitli kurslar
Аzerbaycanda, Baküda kırka yakın çeşitli kurslar
Baküda Türk dilinde Kurslar
Uluslararası Buluş
ve İşletme Enstitüsünun
kursları