Bakı,  Azərbaycan

Türkçe        Azərbaycanca        На русском        Diploma

Türkçe

Azərbaycanca

На русском

Tədris Proqramı

Uzaqdan təhsil

Mükafatlar

Rəylər

Şəhadətnamələr

Layihələr

Kitablar

Foto və Video

Diplom

Lüğət

Saytın xəritəsi
Yeni Tədris Proqramı

    Tədrisin daha keyfiyyətli və iqtisadi cəhətdən tələbələrə münasib olması üçün yeni proqrama keçirik. Bu proqramda həm də hər kəs öz potensialına uyğun olaraq təhsil alacaq.
    Yəni tədris proqramı 4 bölməyə ayrılır. Hər bölmə təhsilin müəyyən bir tamamlanmış səviyyəsini təşkil edir. Bu zaman hər bir tələbə bölmədə verilən praktik, nəzəri bilikləri və çalışmaları alaraq öz bilik və qabiliyyətlərinə əmin olduqdan sonra digər bölməyə nə qədər ehtiyac olduğuna əmin olacaq. Beləliklə, tələbə hər dəfə yeni bölməni öyrəndikdən sonra eyni şəkildə tədrisi davam etməyin nə qədər məqsədə uyğun olduğun qərarını verəcək.
    Bu proqram Zahid Budaqlı 30 ilə yaxın praktik və nəzəri biliklərin formalaşdırılması və tədqiqatı nəticəsində ortaya çıxmışdır. Proqram ilk dəfə yeganə olaraq, beynəlxalq proqramlar səviyyəsində kompleks sistem şəklində hazırlanmışdır. Bu da bu sahədə məşğul olan, beynəlxalq seminarlarda bilik almış mütəxəssislərin xüsusi olaraq nəzərini cəlb edir.
    Uzun illər ərzində dünyanın müxtəlif ölkələrindən bu proqramın təlimini almaq üçün bizə müraciət edirlər.
    Zahid Budaqlı təkcə bu fəaliyyətin tədrisi ilə məşğul deyil, eyni zamanda elmi araşdırmalar, elmi kəşflər və yeni beynəlxalq layihələrlə beynəlxalq səviyyədə işlər aparmış və aparmaqda davam edir. Elmin 5 müxtəlif sahəsində 15-ə yaxın kəşfləri var. O 20 elmi əsərə Azərbaycan Respublikası Müəlliflik Hüquqları Agentliyini tərəfindən müəlliflik şəhadətnamə almışdır. Onun ən maraqlı kəşfləri və yenilikləri müasir elmi sahələrdə parapsixologiyanın tədbiqi ilə bağlıdır. Bunlar psixologiya, sosial psixologiya, ekologiya, seismologiya, biologiya, astronomiya və tibb sahələrini əhatə edir. Bu elmi işlər və beynəlxalq layihələr haqqında inforvasiyanı saytımızın xüsusi bölmələrində baxa bilərsiniz.
    Zahid Budaqlı Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyanın Fəlsəfə, Hüquq və Sosiologiya İnstitunun Sosial Psixologiya üzrə doktorantıdır.
Beləliklə, Zahid Budaqlının yeni tədris proqramı ilə tanış olub, tədris almaq olar:
I Bölmə
    Bu Bölmənin proqramında psixologiya, parapsixologiya, bionergetika və astrologiya üzrə əsas bünövrə bilgilər və praktik çalışma vərdişləri verilir. Özünəkömək praktikası öyrədilir.
    Bu Bölmə üzrə proqramın təhsil müddəti 4 aydır. Eyni zamanda bu Bölməni sürətlənmiş proqramla, hər gün dərs keçməklə, 10 gün ərzində ala bilərsiniz.
    Adi proqramla dərslər həftədə iki dəfə saat yarım vaxt ərzində keçirilir, yəni hər ay 12 saat. Ümumi saat hesabı: 12 x 4 ay= 48 saat. Sürətlənmiş proqramla 10 gün x 4.8 saat = 48 saat. Yəni saat hesabı adi və sürətlənmiş proqramda eynidir.
II Bölmə
    Bu Bölmənin proqramında psixologiya, parapsixologiya, bionergetika və astrologiya sahələri üzrə ümumi nəzəri, praktik və ümumi geniş çalışma vərdişləri öyrədilir. Bu zaman özünə kömək və ətrafa kömək praktikası öyrədilir.
    Bu Bölmə üzrə proqramın təhsil müddəti 4 aydır. Bu Bölməni sürətlənmiş proqramla, hər gün dərs keçməklə, 10 gün ərzində ala bilərsiniz.
    Adi proqramla dərslər həftədə iki dəfə saat yarım vaxt ərzində keçirilir, yəni hər ay 12 saat. Ümumi saat hesabı: 12 x 4 ay= 48 saat. Sürətlənmiş proqramla 10 gün x 4.8 saat = 48 saat. Yəni saat hesabı adi və sürətlənmiş proqramda eynidir.
III Bölmə
    Bu Bölmənin proqramında psixologiya, parapsixologiya, bionergetika və astrologiya sahələri üzrə tam nəzəri, praktik və tam çalışma vərdişləri öyrədilir.
    Bu Bölmə üzrə proqramın təhsil müddəti 4 aydır. Bu Bölməni sürətlənmiş proqramla, hər gün dərs keçməklə, 10 gün ərzində ala bilərsiniz.
    Adi proqramla dərslər həftədə iki dəfə saat yarım vaxt ərzində keçirilir, yəni hər ay 12 saat. Ümumi saat hesabı: 12 x 4 ay= 48 saat. Sürətlənmiş proqramla 10 gün x 4.8 saat = 48 saat. Yəni saat hesabı adi və sürətlənmiş proqramda eynidir.
    Kurs bitdikdə tələbələrə Sertfikat verilir.

Beləliklə, 3 bölmə toplam 1 illik proqramı əhatə etmiş olur.
IV Bölmə
    Bu Bölmənin proqramında psixologiya, parapsixologiya, bionergetika və astrologiya sahələri üzrə daha dərin, geniş və fundamental nəzəri, praktik və daha dərin çalışma vərdişləri öyrədilir. Əsas bünövrə bilgilər və praktik çalışma vərdişləri verilir.
    Bu səviyyəni almaq üçün bundan əvvəlki 3 bölməni keçmək lazımdır. Eyni zamanda ən azı 1-2 il praktik çalışmalar və vərdişlər olmalıdır. O zaman, 4-cü səviyyədə, göstərilən sahələr üzrə verilən dərin, geniş və fundamental bilgiləri və bacarıqları mənimsəmək asan olur.
    Bu bölmə 1 illik proqramı əhatə edir. Eyni zamanda bu Bölməni sürətlənmiş proqramla, hər gün dərs keçməklə, 30 gün ərzində ala bilərsiniz.
    Adi proqramla dərslər həftədə iki dəfə saat yarım vaxt ərzində keçirilir, yəni hər ay 12 saat. Ümumi saat hesabı: 12 x 12 ay= 144 saat. Sürətlənmiş proqramla 30 gün x 4.8 saat = 144 saat. Yəni saat hesabı adi və sürətlənmiş proqramda eynidir.
    Kurs psixologiya, parapsixologiya, bioenerji, astrologiya sahəsində mütəxəssisə tələb olunan bilik və bacarıqları tam təmin edir.
    Kursu bitirənlərə Beynəlxalq Diplom və Sertifikat verilir.

Bakıda telefon: (+994 50) 591-86-88
(+994 55) 955-38-59
WhatsApp:   +994505918688
      

Bakıda Toy üzrə Stilist Kursları
Bakıda
Toy Stilist Kursları
Bakıda kurslar
Bakıda 40-a yaxın müxtəlif kurslar
"İnteryer və Landşaft dizaynı"
Kursları
İnteryer və Landşaft
dizaynı Kursları